Choose the right journal or publisher for your research

Swedish

Att sprida forskningsresultat är en grundläggande förutsättning för att utveckla ditt ämnesområde och din karriär. Men hur kan du vara säker på att du kan lita på en enskild tidskrift när det finns så många publikationer att välja bland? Följ denna checklista för att säkerställa att du väljer pålitliga vetenskapliga tidskrifter för din forskning.

Skickar du in dina forskningsresultat till en pålitlig tidskrift?

Är det lätt att hitta de senaste artiklarna i tidskriften?

 • Alltmer forskning publiceras globalt.
 • Nya tidskrifter lanseras varje vecka.
 • Beskrivningar av misskötsel och bedrägerier bland förlag ökar.
 • Det kan vara en utmaning att hitta uppdaterade anvisningar vid val av publiceringskanal

Hur kan du vara säker på att den tidskrift du överväger att publicera i är rätt tidskrift för din forskning?

Använd denna lista för att kontrollera att den tidskrift du har valt är en pålitlig tidskrift.

 • Känner du eller dina kollegor till tidskriften ifråga?
  – Har du läst artiklar i denna tidskrift tidigare?
  – Är det lätt att upptäcka de senaste artiklarna i tidskriften?
 • Kan du på ett enkelt sätt identifiera och kontakta utgivaren?
  – Kan du kontakta utgivaren via telefon, e-post eller vanlig post?
  – Är förlagsnamnet tydligt angivet på tidskriftens webbplats?
 • Anger tidskriften tydligt vilken slags sakkunniggranskning de använder?
 • Indexeras artiklarna i databaser som du själv använder?
 • Är det tydligt vilka avgifter som kommer att debiteras?
  – Finns det förklarat på tidskriftens webbplats vad dessa avgifter avser och när de kommer att debiteras?
 • Känner du till tidskriftens redaktionsråd?
  – Har du hört talas om någon av redaktionsrådets ledamöter?
  – Nämner redaktionsrådet tidskriften på sina egna webbplatser?
 • Är utgivaren medlem av en erkänd branschorganisation?
  – Är de medlemmar av COPE – Committee on Publication Ethics?
  – Om tidskriften är öppet tillgänglig, är den listad i Directory of Open Access Journals (DOAJ)?
  – Om tidskriften är öppet tillgänglig (open access), är förlaget medlem av OASPA – the Open Access Scholarly Publishers’ Association?
  – Finns tidskriften tillgänglig via någon av INASP:s plattformar Journals Online (gäller tidskrifter som publiceras i Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Centralamerika och Mongoliet) eller hos AJOL – African Journals Online (gäller afrikanska tidskrifter?
  – Är utgivaren medlem av någon annan branschorganisation?

Om du kan svara ‘ja’ på de flesta eller alla av frågorna på listan.

Slutför checklistan och skicka bara in din artikel om du är säker på att du kan svara ‘ja’ på de flesta eller alla av frågorna.

 • Du behöver vara säker på att den tidskrift du har valt har gott renommé bland forskare inom ditt fält för att stärka ditt anseende och dina möjligheter att bli citerad.
 • Att publicera i rätt tidskrift inom ditt ämnesområde kommer att stärka din forskningsprofil och karriär.
 • Din artikel ska vara indexerad eller arkiverad och vara lätt att hitta.
 • Du bör kunna förvänta dig en professionell publicistisk hantering när din artikel granskas och redigeras.
 • Endast efter att ha säkerställt detta bör du skicka in din artikel.

Many thanks to Beate Eellend, Camilla Smith, Ulf Kronman and Camilla Lindelöw of the Open Access department of the National Library of Sweden for this translation.