Choose the right journal or publisher for your research

Slovak

Zdieľať so svetom výsledky výskumu je nevyhnutné pre pokrok v každej vednej disciplíne aj v kariére vedca. Lenže ako má človek v záplave publikácií, ktoré dnes vychádzajú, vedieť, či sa dá konkrétnemu časopisu naozaj veriť? Podľa nasledujúceho zoznamu sa môžete krok za krokom uistiť, že ste si pre publikovanie svojho výskumu vybrali dôveryhodný časopis.

SLOthink

Posielate svoj článok do dôveryhodného časopisu?

Je tento časopis relevantný pre váš výskum?

 • Vo svete vychádza stále viac vedeckých publikácií.
 • Každý týždeň vznikajú nové vedecké časopisy.
 • Čoraz častejšie možno naraziť na podvodné praktiky a nedodržiavanie štandardov zo strany vydavateľov.
 • V súčasnej neprehľadnej situácii nie je ľahké nájsť aktuálne rady, kde publikovať.
 • Ako si teda môžete overiť, či je časopis, nad ktorým uvažujete, pre vás ten správny?

SLOcheck

Dôveryhodnosť vybraného časopisu si môžete preveriť pomocou nasledujúceho zoznamu otázok.

 • Poznáte ten časopis vy, alebo niekto z vašich kolegov?
  – Už ste čítali články z toho časopisu?
  – Je ľahké nájsť najnovšie články toho časopisu?
 • Je jednoduché zistiť a kontaktovať vydavateľa?
  – Je názov vydavateľstva jasne zobrazený na stránkach časopisu?
  – Sú medzi kontaktnými údajmi uvedené telefón, e-mail a poštová adresa vydavateľa?
 • Definuje časopis jasne druh a podmienky recenzného konania?
 • Sú články časopisu indexované v službách a databázach, ktoré používate?
 • Uvádza časopis jednoznačne aké poplatky požaduje?
  – Vysvetľuje stránka časopisu účel týchto poplatkov a kedy ich treba zaplatiť?
 • Poznáte redakčnú radu?
  – Spoznávate mená niektorých členov redakčnej rady?
  – Zmieňujú členovia redakčnej rady časopis na svojich vlastných stránkach?
 • Angažuje sa vydavateľ v niektorej zo známych iniciatív?
  – Je členom Komisie pre publikačnú etiku (Committee on Publication Ethics, COPE)?
  – Ak časopis patrí do kategórie open access (ponúka otvorený prístup k plnému obsahu), je uvedený v zozname Adresára časopisov s otvoreným prístupom (Directory of Open Access Journals, DOAJ)?
  – Ak časopis patrí do kategórie open access, je jeho vydavateľ členom Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)?
  – Je časopis podporovaný na jednej z platforiem Medzinárodnej siete pre dostupnosť vedeckých publikácií – International Network for the Availability of Scientific Publications, INASP (pre časopisy vydávané v Bangladéši, Nepále, na Srí Lanke, v Strednej Amerike a Mongolsku) alebo African Journals Online (AJOL, pre africké časopisy)?
  – Je vydavateľ členom inej odbornej asociácie?

SLOsub

Odpovedali ste „áno“ na väčšinu alebo všetky otázky zo zoznamu?

Ostáva ešte niekoľko dôležitých kritérií a ak vami vybraný časopis spĺňa aj tie, môžete v ňom pokojne publikovať.

 • Aby vaša práca mohla získať zaslúžený citačný ohlas, mal by mať vybraný časopis dobrú povesť medzi odborníkmi vo vašej oblasti výskumu.
 • Vybraný časopis by mal byť dostatočne kvalitný a zodpovedať charakteru vášho výskumu, aby publikovanie v ňom pozdvihlo váš odborný kredit a urýchlilo kariéru.
 • Váš článok by mal byť indexovaný, archivovaný a ľahko vyhľadateľný.
 • Časopis by mal poskytovať štandardné recenzné konanie (peer review) s profesionálnym posúdením a opravou chýb.
 • Ak je to tak, môžete doň bez obáv podať svoj článok.

 

Many thanks to Zuzana Stozicka of the Slovak Centre of Scientific and Technical Information for this translation.