Choose the right journal or publisher for your research

Polish

Dzielenie się wynikami pracy naukowej odgrywa kluczową rolę w postępie nauki w Twojej dyscyplinie, a także rozwija Twoją karierę. Ale skąd wiedzieć któremu czasopismu można zaufać, gdy jest ich tak wiele wydawanych? Prześledź poniższą listę, aby mieć pewność, że wybierasz czasopisma warte zaufania.

 

Czy wysyłasz swoją pracę do zaufanego czasopisma?

Czy to czasopismo jest odpowiednie dla Twojej pracy?

 • Coraz więcej prac naukowych jest publikowanych na świecie.
 • Nowe czasopisma powstają co tydzień.
 • Coraz częściej pojawiają się historie o nadużyciach i oszustwach ze strony wydawców.
 • Może być trudno znaleźć aktualny poradnik, mówiący gdzie warto publikować.

Skąd możesz mieć pewność, że czasopismo, w którym chcesz opublikować swoją pracę jest właściwym wyborem?

Zweryfikuj wstępnie wybrane czasopismo, odpowiadając na poniższe pytania.

 • Czy Twoi współpracownicy znają to czasopismo?
  – Czy czytałeś wcześniej artykuły z tego czasopisma?
  – Jak łatwo jest znaleźć bieżące treści czasopisma?
 • Czy możesz łatwo zidentyfikować wydawcę i się z nim skontaktować?
  – Czy nazwa wydawcy jest przedstawiona w sposób łatwo dostępny na stronie czasopisma?
  – Czy możesz skontaktować się z wydawcą telefonicznie, drogą mailową i tradycyjną pocztą?
 • Czy czasopismo jasno określa rodzaj prowadzonej recenzji naukowej?
 • Czy artykuły są indeksowane w serwisach, z których korzystasz?
 • Czy jest jasno określone jakiego rodzaju opłaty będą naliczone?
  – Czy strona czasopisma wyjaśnia za co i kiedy te opłaty są naliczane?
 • Czy rozpoznajesz członków redakcji czasopisma?
  – Czy słyszałeś kiedyś o członkach redakcji?
  – Czy członkowie rady czasopisma wspominają o nim na swoich prywatnych stronach?
 • Czy wydawca jest członkiem uznanej branżowej inicjatywy?
  – Czy należy do Committee on Publication Ethics (COPE)?
  – Jeśli czasopismo publikuje w trybie otwartego dostępu, to czy jest ono uwzględnione w Directory of Open Access Journals (DOAJ)?
  – Jeśli wydawca publikuje w trybie otwartego dostępu, to czy należy on do Open Access Scholarly Publishers’ Association (OASPA)?
  – Czy czasopismo znajduje się na jednaj z platform INASP Journals Online (dotyczy czasopism publikowanych w Bangladeszu, Nepalu, Sri Lance, Ameryce Środkowej i Mongolii) lub na African Journals Online (AJOL, dotyczy czasopism wydawanych w Afryce)?
  – Czy wydawca jest członkiem innego branżowego stowarzyszenia?

Jeśli możesz odpowiedzieć “tak” na wszystkie lub większość z powyższych pytań.

Sprawdź listę i wyślij artykuł, jeśli z zadowoleniem odpowiesz twierdząco na wszystkie lub większość powyższych pytań.

 • Musisz mieć pewność, że wybrane czasopismo będzie miało odpowiednią rozpoznawalność wśród naukowców, co zwiększy Twoją reputację i szansę na zdobycie cytowań.
 • Publikowanie w czasopiśmie odpowiednim dla Twoich badań wpłynie korzystnie na Twoją zawodową rozpoznawalność i pomoże Ci w budowaniu kariery.
 • Twój artykuł powinien być indeksowany lub archiwizowany i łatwy do znalezienia.
 • Powinieneś oczekiwać profesjonalnego procesu wydawniczego, w którym Twoja praca jest recenzowana i edytowana.
 • Tylko wtedy powinieneś wysłać swój artykuł.

Many thanks to Katarzyna Gaca-Zając for this translation.