Choose the right journal or publisher for your research

PERSIAN

این چک لیست ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا بدانید برای ارزیابی یک ناشر و اینکه آیا برای انتشار پژوهش شما مناسب است یا خیر چه چیزهایی را باید در نظر بگیرید.

برای بررسی اعتبار ناشر مدنظرتان از چک لیست زیر استفاده کنید:

آیا ناشری که دارید پژوهش خود را برایش می‌فرستید معتبر است؟

چگونه اطمینان حاصل می‌کنید که ناشر مورد نظر برای انتشار پژوهش شما مناسب است؟

امروزه پژوهش‌های بیشتری در سراسر جهان منتشر می شود.

هر هفته ناشران جدیدی به جمع ناشران افزوده می‌شود.

بسیاری از پژوهشگران نگرانِ ناشران چپاولگر هستند.

پیدا کردن یک راهنمای به‌روزِ انتخاب ناشر می تواند چالش برانگیز باشد.

آیا خودتان یا همکارانتان ناشر را می‌شناسید؟

آیا قبلا هیچ کتاب یا فصلی از کتاب را از این ناشر خوانده‌اید؟

آیا براحتی می‌توانید آخرین کتاب‌های منتشره این ناشر را بیابید؟

آیا مشخص است که چطور کتاب‌ها را توزیع می‌کنند؟

آیا می توانید بگویید کتابها در چه قالب‌هایی و در چه سطحی از قیمت موجود هستند؟ به عنوان مثال کتاب الکترونیکی برای خرید یا دسترسی آزاد ، چاپ در جلد سخت یا نرم

آیا سردبیران علمی در حوزه شما شناخته شده هستند؟

آیا براحتی می‌توانید ناشر را شناسایی کرده و تماس بگیرید؟

آیا نام ناشر در جلد اصلی کتاب و در وب‌سایت به وضوح نشان داده شده است؟

آیا می‌توانید با ناشر از طریق تلفن، ایمیل و پست تماس بگیرید؟

آیا در وب‌سایت ناشر به روشنی درباره نوع داوری مورد استفاده و اینکه آیا داوران خارجی/مستقل بکار گرفته می‌شوند توضیح داده شده است؟

آیا داوری توسط یک هیأت تحریریه متخصص انجام می‌شود و یا توسط پژوهشگران در حوزه موضوعی شما؟

آیا کتاب‌های این ناشر در نمایه‌نامه‌هایی که شما یا همکارانتان استفاده می‌کنید نمایه می‌شوند؟

آیا کتاب‌ها و فصل‌هایی از کتاب‌های این ناشر در یک پایگاه اطلاعاتی قابل بازیابی، نمایه یا آرشیو می‌شود؟

آیا ناشر، انتشارات دیجیتالی را در پایگاه‌هایی مثل اوپن[1]  یا کلاکس[2]  آرشیو و نگهداری می‌کند؟

آیا ناشر از شناساگر دیجیتالی دائمی برای کتاب‌ها و فصل‌هایی از کتاب‌ها استفاده می‌کند؟

آیا ناشر در وب‌سایتش توضیح داده که حمایت مالی چگونه تأمین می‌شود؟

آیا مشخص است که هزینه‌ای از نویسندگان اخذ خواهد شد یا خیر؟

اگر از نویسنده هزینه اخذ می‌شود، آیا وب‌سایت ناشر مقدار آن و ارز رایج را مشخص کرده و توضیح داده که این هزینه‌ها برای چه منظوری و کی اخذ می‌شوند؟

آیا وب‌سایت ناشر توضیح داده است که امکان معافیت نویسندگان از پرداخت هزینه وجود دارد یا خیر؟

آیا راهنمای نویسندگان در وب‌سایت ناشر وجود دارد؟

آیا ناشر دارای سیاست مجوز مشخصی برای کتابهای دسترسی آزاد هست؟ به‌طور مثال مجوزهای مرحج و اینکه آیا استثنائاتی با توجه به نیاز نویسنده وجود دارد؟ آیا جزئیات مجوز در انتشارات آنها نیز گنجانده شده است؟ آیا کتاب شما بلافاصله پس از انتشار به صورت دسترسی آزاد در دسترس خواهد بود؟

آیا ناشر به شما اجازه می دهد حق چاپ اثر خود را حفظ کنید؟ آیا ناشر به شما اجازه می دهد نسخه الکترونیکی کتاب یا فصلی از آن را از طریق، به عنوان مثال، مخزن دیجیتال دانشگاه به اشتراک بگذارید؟ و تحت چه شرایطی؟

 آیا ناشر برای مواقعی که مسأله قراردادها و توافقنامه‌های حق امتیاز پیش می‌آید سیاست مشخصی دارد؟

آیا ناشر سیاست روشنی برای موارد احتمالی تعارض منافع بین نویسندگان، سردبیران و داوران دارد؟

آیا ناشر درباره خدماتی که به نویسندگان می‌دهد از جمله ویراستاری انتشار و بازاریابی و حمایت از مدیریت حقوق نویسندگان توضیحات روشنی داده است؟

آیا ناشر توضیحات روشنی درباره نحوه ارائه اطلاعات به شما درباره دسترسی به کتابتان و میزان استفاده از آن ارائه داده است؟

چیزهای دیگری که ممکن است بخواهید چک کنید:

آیا ناشر عضو یکی از موارد زیر هست؟

آیا ناشر از دستورالعمل‌های کمیته اخلاق انتشار یا همان کوپ[3] پیروی می کند؟

اگر کتاب بصورت دسترسی آزاد منتشر شده است آیا در فهرست کتاب‌های دسترسی آزاد که به اختصار دوب[4] نامیده می‌شود وارد شده است؟

 اگر ناشر گزینه دسترسی آزاد را ارائه می دهد ، آیا به انجمن ناشران علمی دسترسی آزاد که به اختصار اوسپا[5] نامیده می‌شود تعلق دارد؟

آیا ناشر عضو انجمن تجاری دیگری است؟

اگر به بیشتر سوالات فوق پاسخ مثبت داده‌اید اثر خود را برای ناشر مدنظر بفرستید.

چک‌ لیست را کامل کرده و فقط در صورتی که به بیشتر پرسش‌های بالا پاسخ مثبت داده‌اید اثر خود را برای ناشر مورد نظر بفرستید.


[1] OAPEN

[2] CLOCKSS

[3] COPE

[4] DOAB