Choose the right journal or publisher for your research

Publikacijos, vertos kolegų ir viso mokslo pasaulio dėmesio, yra kiekvienos mokslo srities ir pačio tyrėjo pažangos variklis. Tyrėjai nuolat užduoda klausimą, kaip tarp gausybės mokslo žurnalų, atsirinkti tą, kuriuo galima pasitikėti? Šis klausimynas padės pasirinkti tinkamą žurnalą jūsų straipsniui.

 LNthink

Ar žurnalas, apie kurį svarstai yra patikimas?

Ar tai tikrai tinkamas žurnalas tavo rankraščiui?

 • Pasaulyje skelbiama vis daugiau mokslo tyrimų rezultatų.
 • Kiekvieną savaitę atsiranda naujų mokslo žurnalų.
 • Nuolat daugėja atvejų siejamų su nesąžiningais ir suktais leidėjais.
 • Nėra lengva surasti patikimos ir aktualios informacijos, kur verta publikuotis.

Kaip galima įsitikinti, jog pasirinktas žurnalas yra tinkamas tavo straipsniui?

 

LNcheck

Vadovaukis šiuo klausimynu tam, kad įsitikintum, jog pasirinktas žurnalas yra patikimas.

 • Ar tau arba kolegoms šis žurnalas yra žinomas?
  – Ar esi skaitęs šio žurnalo straipsnių?
  – Ar naujausi šio žurnalo straipsniai yra lengvai randami?
 • Ar aišku kas leidžia žurnalą, ir pateikti atsakingų asmenų kontaktai?
  – Ar žurnalo leidėjas aiškiai įvardijamas tinklalapyje?
  – Ar su leidėju galima susisiekti telefonu, elektroniniu ir/arba tradiciniu paštu?
 • Ar žurnalo taikomas recenzavimo būdas yra aiškiai įvardintas?
 • Ar straipsniai yra įtraukti į žinomas, naudojamas ir pripažintas duomenų bazes?
 • Ar aiškiai įvardinti taikomi mokesčiai?
  – Ar žurnalo tinklalapyje yra paaiškinama, už ką ir kuriuo metu yra imami mokesčiai?
 • Ar pažįsti kurį nors  žurnalo redaktorių kolegijos narį?
  – Ar esi girdėjęs apie kurį nors žurnalo redaktorių kolegijos narį?
  – Ar šis žurnalas yra minimas pačių redaktorių kolegijos narių tinklalapiuose?
 • Ar žurnalo leidėjas yra pripažintų organizacijų narys?
  – Ar žurnalas yra Committee on Publication Ethics COPE (Leidybos etikos komiteto) narys?
  – Jeigu tai atvirosios prieigos žurnalas, ar jis yra Atvirosios prieigos žurnalų bazėje DOAJ (Directory of Open Access Journals)?
  – Jeigu tai atvirosios prieigos žurnalas, ar leidėjas yra Atvirosios prieigos mokslinių leidėjų asociacijos OASPA (Open Access Scholarly Publishers’ Association) narys?
  – Ar žurnalas priklauso vienai iš INASP žurnalų platformų (INASP’s Journals Online platforms) – taikoma žurnalams leidžiamiems Bangladeše, Nepale, Šri Lankoje, Centrinėje Amerikoje ar Mongolijoje. Ar žurnalas priklauso AJOL žurnalų platformai (African Journals Online) – jeigu žurnalas leidžiamas Afrikoje?
  – Ar leidėjas yra kurios nors kitos asociacijos narys?

 

LNsub

Tik tuo atveju, kai į daugumą mūsų klausimų atsakei teigiamai  „taip“.

Pabaik pildyti klausimyną ir pateik straipsnį į pasirinktą žurnalą tik tuo atveju, jeigu gali užtikrintai atsakyti „taip“ į visus ar į daugumą klausimyno klausimų.

 • Turi būti įsitikinęs, kad pasirinktas žurnalas tavo srityje yra gerai vertinamas, ir teigiamai prisidės prie tavo reputacijos bei cituojamumo.
 • Publikavimas pasirinktame žurnale teigiamai prisidės prie tavo mokslinio įvaizdžio ir karjeros.
 • Būsimas straipsnis turi būti indeksuojamas, įtraukiamas į atitinkamas bazes bei archyvuojamas, kad būtų lengvai pasiekiamas.
 • Turėtum tikėtis profesionalaus akademinės leidybos proceso, kurio metu rankraštis yra tinkamai recenzuojamas ir sutvarkytas.
 • Pateik savo rankraštį tik tuo atveju, jeigu esi visiškai užtikrintas.

 

Thanks to Vilnius Gediminas Technical University Press for this translation.