Choose the right journal or publisher for your research

Bosnian

Šaljete li svoje istraživanje pouzdanom časopisu?

Da li je taj časopis odgovarajući za vaš rad?

 • Širom svijeta objavljuje se sve više istraživanja.
 • Svake sedmice pokreću se novi časopisi.
 • Priče o zloupotrebama i obmanama od strane izdavača također su u porastu.
 • Može biti izazovno pronaći ažurne smjernice kad birate gdje objaviti.

Kako možete biti sigurni da je časopis koji razmatrate pravi časopis za vaše istraživanje?

Razmotrite ovu listu za časopis koji ste odabrali i provjerite da li mu se može vjerovati.

 • Jeste li vi ili vaše kolege čuli za taj časopis?
  – Jeste li ikad čitali ijedan članak iz tog časopisa?
  – Da li je lako otkriti najnovije radove u tom časopisu?
 • Možete li lako identifikovati i kontaktirati izdavača?
  – Je li ime izdavača jasno prikazano na web stranici časopisa?
  – Možete li kontaktirati izdavača telefonom, e-mailom ili poštom?
 • Da li je časopis jasno opisao vrstu recenziranja koju koristi?
 • Da li su članci indeksirani u bazama koje koristite?
 • Da li je jasno kolike će se naknade naplaćivati?
  – Je li na web stranici časopisa objašnjeno čemu služe te naknade i kada će biti naplaćene?
 • Prepoznajete li članove uređivačkog odbora?
  – Jeste li čuli za članove uređivačkog odbora?
  – Spominju li članovi uređivačkog odbora taj časopis na vlastitim web stranicama?
 • Da li je izdavač član prepoznate industrijske inicijative?
  – Pripadaju li Odboru za etiku objavljivanja (COPE)?
  – Ako je časopis otvorenog pristupa, je li naveden u Imeniku časopisa otvorenog pristupa (DOAJ)?
  – Ako je časopis otvorenog pristupa, pripada li izdavač Udruženju naučnih izdavača otvorenog pristupa (OASPA)?
  – Da li se časopis nalazi na jednoj od Journals Online platformi INASP-a (za časopise objavljene u Bangladešu, Nepalu, Šri Lanki, Centralnoj Americi i Mongoliji) ili na African Journals Online (AJOL, za afričke časopise)?
  – Da li je izdavač član nekog drugog trgovačkog udruženja?

Ako možete odgovoriti sa “da” na većinu pitanja ili na sva pitanja sa liste.

Popunite kontrolni spisak i pošaljite svoj članak samo ako ste sretni da možete odgovoriti sa “da” na većinu ili na sva pitanja.

 • Vaš članak treba biti indeksiran ili arhiviran i biti takav da ga je lako otkriti.
 • Trebali biste očekivati profesionalno izdavačko iskustvo tamo gdje se vaš rad recenzira i uređuje.
 • Tek tada trebate poslati svoj članak.

Šaljete li svoje istraživanje pouzdanom izdavaču?

Da li je taj izdavač odgovarajući za vaš rad?

 • Širom svijeta objavljuje se sve više istraživanja.
 • Svake sedmice pojavljuju se novi izdavači.
 • Priče o zloupotrebama i obmanama od strane izdavača također su u porastu.
 • Može biti izazovno pronaći ažurne smjernice kad birate gdje objaviti.

Kako možete biti sigurni da je izdavač kojeg razmatrate pravi za vaše istraživanje?

Razmotrite ovu listu za izdavača kojeg ste odabrali i provjerite da li mu se može vjerovati.

 • Jeste li vi ili vaše kolege čuli za tog izdavača?
  – Jeste li ikad ranije čitali ijednu knjigu ili poglavlje knjige tog izdavača?
  – Da li je lako otkriti najnovije knjige koje je distribuirao taj izdavač?
  – Prepoznajete li urednike?
 • Možete li lako prepoznati i kontaktirati izdavača?
  – Je li ime izdavača jasno prikazano na naslovnoj stranici knjige i na web stranici?
  – Možete li kontaktirati izdavača telefonom, e-mailom ili poštom?
 • Da li je izdavač na svojoj web stranici jasno opisao vrstu recenziranja koju koristi i da li to podrazumijeva nezavisne/eksterne recenzente?
  – Da li izdavač nudi recenzije koje radi stručni uređivački odbor ili istraživači u vašoj oblasti istraživanja?
 • Da li su knjige indeksirane u bazama koje koristite?
 • Da li izdavač osigurava dugoročno arhiviranje i čuvanje digitalnih publikacija, poput OAPEN-a ili CLOCKSS-a?
 • Objašnjava li izdavač na svojoj web stranici kako se finansira?
  – Da li je jasno da li će se autorima naplaćivati naknade ili neće?
  – Ako postoje troškovi, da li web stranica izdavača navodi iznos, valutu, objašnjenje zbog čega se te naknade naplaćuju i kada će se naplatiti?
  – Je li na web stranici izdavača jasno opisano da li su dostupna oslobađanja od plaćanja?
 • Postoje li smjernice za autore na web stranici izdavača?
  – Za knjige s otvorenim pristupom, da li izdavač ima jasnu politiku licenciranja, uključujući bilo koje preferirane licence i jesu li dozvoljeni izuzeci ovisno o potrebama autora? Jesu li podaci o licenci uključeni i u njihove publikacije?
  – Da li je izdavač jasan u ugovorima i sporazumima o isplati honorara, gdje je to primjenljivo?
  – Da li je izdavač jasan u vezi s vašim autorskim pravima? Smijete li, na primjer, besplatno staviti na raspolaganje javnosti elektronsku verziju knjige ili poglavlja putem, na primjer, institucionalnog repozitorija?
 • Da li izdavač ima jasnu politiku u vezi s potencijalnim sukobom interesa autora, urednika i recenzenata?
 • Je li izdavač jasan u vezi sa uslugama koje se nude autorima, poput preloma i marketinga?
 • Da li je izdavač član prepoznate industrijske inicijative?
  – Pridržavaju li se smjernica Odbora za etiku objavljivanja (COPE)?
  – Ako će se knjiga distribuirati s otvorenim pristupom, je li navedena u Imeniku knjiga otvorenog pristupa (DOAB)?
  – Ako izdavač nudi opciju otvorenog pristupa, pripada li izdavač Udruženju naučnih izdavača otvorenog pristupa (OASPA)?
  – Da li je izdavač član nekog drugog trgovačkog udruženja?

Ako možete odgovoriti sa “da” na većinu pitanja ili na sva pitanja sa liste.

Popunite kontrolni spisak i pošaljite svoj rukopis samo ako ste sretni da možete odgovoriti sa “da” na većinu ili na sva pitanja.

 • Vaša knjiga ili poglavlje knjige treba biti indeksirana ili arhivirana i biti takva da je lako otkriti.
 • Trebali biste očekivati profesionalno izdavačko iskustvo tamo gdje se vaš rad recenzira i uređuje.
 • Tek tada trebate poslati svoj rukopis.

Many thanks to Samir Lemeš , Ph.D., Associate Professor at the University of Zenica for these translations.